Združenje bank Slovenije

Blagajniški zapis

Kratkoročni vrednostni papir, ki ga izdata centralna ali poslovna banka. Podoben je obveznici, razlika je le v roku dospelosti ob izdaji (pri blagajniškem zapisu najmanj 30 in največ 360 dni, pri obveznici pa najmanj leto dni, brez zgornje omejitve). Blagajniški zapisi veljajo za razmeroma netvegane finančne naložbe, saj zanje jamči država.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI