Združenje bank Slovenije

Relativna obrestna mera

Relativna ali proporcionalna obrestna mera je tolikokrat nižja od letne obrestne mere, kolikorkrat je kapitalizacijsko obdobje krajše od enega leta.