Združenje bank Slovenije

Saldo

Končno stanje na računu. Izraz se uporablja predvsem v knjigovodstvu in pomeni računski ostanek, razliko med prejemki in izdatki.