Združenje bank Slovenije

SISBON

Slovenski informacijski sistem bonitet. Poslovanje registra je urejeno z Zakonom o bančništvu in Zakonom o potrošniških kreditih. V njem se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti fizičnih oseb posameznikov. Ti podatki so le dodatna informacija za določitev kreditne sposobnosti, kreditodajalec pa se glede na svojo poslovno politiko in druge podatke samostojno odloči, ali bo posel sklenil ali zavrnil. Vsak državljan ima pravico do vpogleda, kaj se o njem vodi v registru, kdo je posredoval podatke in kdo je vanje vpogledoval ter s kakšnim namenom. Če ugotovi, da so v registru napake, ima pravico zahtevati njihov popravek. (Več o tem glej na http://www.sisbon.si).