Združenje bank Slovenije

Skupna obrestna mera

s tem izrazom razumemo nominalno obrestno mero, ki v celoti izraža pričakovanje ali pri deponiranju (vlogi, depozitu) ali pri kreditiranju. Ta se lahko izrazi kot enovita (s številko zapisana) ali kot sestavljena (skupna), ki je sestavljena (seštevek) referenčne obrestne mere (euribor, libor) in obrestnega pribitka.