Združenje bank Slovenije

Skupni račun

Uporablja se v povezavi z izvajanjem plačilnega prometa in je v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih opredeljen kot račun, ki ga odpre banka v imenu dveh ali več fizičnih ali pravnih oseb. Vsak posamezni imetnik skupnega plačilnega računa lahko razpolaga s celotnimi denarnimi sredstvi na skupnem plačilnem računu, razen če so v pogodbi o vodenju skupnega plačilnega računa določena drugačna pooblastila. Za odprtje in vodenje takega računa je treba skleniti pogodbo.