Združenje bank Slovenije

Tarifa

Seznam storitev banke z navedbo cen. Tarifa banke mora biti javno objavljena in vsakomur dostopna. Banka stranko obvesti o uskladitvi cen – zvišanju tarife za storitve. Če se stranka s spremembo ne strinja, lahko odstopi od pogodbe.