Združenje bank Slovenije

Tekoči račun

Nekoč račun, ki ga je imela stranka za opravljanje denarnih transakcij. S pogodbo o vodenju tekočega računa za stranko se je banka zavezala, da bo zanjo opravljala plačilni promet z vpisovanjem sredstev, ki prihajajo in odhajajo. Če je imela stranka na računu depozit in je banka opravljala transakcije s tega računa, se je imenoval žiro račun. Če pa na računu ni bilo depozita, se je imenoval tekoči račun. Če komitent sam ni imel sredstev za izplačila, je banka ta plačila lahko opravila, če mu je odobrila kredit (limit). Tako tekoči kot žiro račun nista več v veljavi, saj ju je v RS z uvedbo novega plačilnega prometa leta 2003 zamenjal transakcijski račun, namenjen tako pravnim kot fizičnim osebam.