Združenje bank Slovenije

Terjatev

je na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovana pravica zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravite kake storitve.

Primer: če imate v banki denarni depozit (vlogo, račun, depozit…) potem imate vi terjatev do banke, če pa imate v banki kredit, potem ima banka terjatev do vas.