Združenje bank Slovenije

Transakcijski račun

Bančni račun, ki je namenjen opravljanju tekočih transakcij in temelji na evropskih standardih. Upravljajo ga banke, hranilnice ali druge pravne osebe, ki imajo za opravljanje takšne dejavnosti dovoljenje Banke Slovenije. Izvajalci plačilnega prometa tako opravljajo gotovinska vplačila in izplačila denarnih sredstev imetnika prek transakcijskega računa in negotovinski plačilni promet. Vse pravne in fizične osebe prejemajo in nakazujejo denarna sredstva v plačilnem prometu zgolj prek transakcijskega računa. Stranke lahko imajo več transakcijskih računov pri različnih izvajalcih plačilnega prometa. Kritje na transakcijskem računu po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih pomeni pozitivno stanje in tudi odobreno prekoračitev negativnega stanja na računu, kar dobesedno pomeni, da se lahko poseže tudi v odobreni minus na računu (odobreni limit).