Združenje bank Slovenije

Upravljanje s portfeljem (Upravljanje premoženja)

Proces upravljanja naložb posameznika ali podjetja po načelu razpršenosti, s čimer se zmanjša tveganje in poveča možnost donosa.