Združenje bank Slovenije

Varčevalni račun

Poseben račun, ki ga banka odpre stranki na podlagi pogodbe. Kot pove že ime, je to račun, ki ni namenjen opravljanju plačilnega prometa in/ali drugim finančnim transakcijam, uporabi različnih instrumentov in tržnih poti, temveč varčevanju. S pogodbo so dogovorjeni ročnost, kar pomeni, kako dolgo mora na računu ostati posamezen polog, obresti, morebitne omejitve razpolaganja, kako se lahko pogodba predčasno prekine in morebitna tveganja. Varčevalni računi so lahko namenski (npr. za stanovanje) ali nenamenski.