Združenje bank Slovenije

Varščina

Denarni znesek, ki ga ena stranka da drugi za utrditev sklenitve pogodbe ali za zagotovitev izpolnitve obveznosti iz pogodbe. To pomeni, da ena stranka da drugi določeno vsoto denarja za primer negotovosti izpolnitve, da bo pogodba z odložnim pogojem res sklenjena.