Združenje bank Slovenije

Amortizacija vrednostnega papirja

Postopek, ki se opravi, kadar je vrednostni papir izgubljen ali uničen. Takšen papir se razglasi za neveljavnega in ga je treba amortizirati. Izdajatelj vrednostnega papirja mora njegovemu dotedanjemu imetniku na njegovo zahtevo izročiti vse listine in mu omogočiti dostop do vseh informacij, ki jih potrebuje v amortizacijskem postopku. Imetnik pa poravna vse stroške, ki nastanejo ob zagotavljanju dostopa do omenjenih informacij.