Združenje bank Slovenije

Vezana vloga

Denar, položen na banki za določen čas. S tem denarjem imetnik v času, opredeljenem v pogodbi, ne more razpolagati, za nagrado pa mu pripadajo dogovorjene obresti.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI