Združenje bank Slovenije

Vpogledna vloge

Denar na vpogledni vlogi je imetniku računa v vsakem trenutku na voljo in z njim lahko prosto razpolaga. Najpogosteje je to denar na transakcijskem (osebnem) računu in nekatere hranilne vloge.<
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI