Združenje bank Slovenije

Zamudne obresti

Obresti, ki jih (za kazen po višji obrestni meri) plačujemo za čas, ko zamujamo s plačilom dolžnega zneska. Za ta namen se uporablja zakonska zamudna obrestna mera, če ni s pogodbo določeno drugače. Za izračun obrestne mere lahko uporabite pripomoček, ki je objavljen na spletni strani Vrhovnega sodišča.