Združenje bank Slovenije

Žiro (račun)

Žiro račune so pri nas nadomestili transakcijski računi.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI