Združenje bank Slovenije

Premostitveni kredit

Kadar ima stranka z banko sklenjeno pogodbo o vezavi sredstev ali podobno vrsto vloge, je premostitveni kredit oblika kredita, ki ga banka da stranki zaradi posebne situacije, v kateri se je stranka znašla in nujno potrebuje finančna sredstva. Stranki zato ni treba predčasno razdreti varčevalne pogodbe. Zavarovanje za to vrsto kredita je običajno obstoječi depozit oz. vloga, ki jo ima stranka v banki.