Združenje bank Slovenije

Življenjska in nezgodna zavarovanja

Banke pri odobritvi kredita od kreditojemalca zahtevajo ali mu ponujajo različne vrste zavarovanj, s katerimi kreditojemalec zavaruje svojo odgovornost za izpolnitev pogodbenih obveznosti (nadaljnje odplačevanje kreditnih obveznosti tudi v primeru invalidnosti, izgube zaposlitve ali smrti).