Združenje bank Slovenije

Zavarovanje imetnikov kartic

Nekatere banke, kot dodatno storitve imetnikom kartic, omogočajo tudi različne vrste zavarovanj (življenjsko, nezgodno, zavarovanje za primer škode, ki bi nastala zaradi zlorabe, …).
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI