Združenje bank Slovenije

Zavarovanje imetnikov računov

Nekatere banke imetnikom kartic kot dodatno storitev ponujajo tudi različne vrste zavarovanj (življenjsko, nezgodno, zavarovanje za primer škode, ki bi nastala zaradi zlorabe kartice, itd.).
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI