Združenje bank Slovenije

Prevzem dolga

Prevzem dolga se opravi s pogodbo med dolžnikom in prevzemnikom, če je vanjo privolil tudi upnik.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI