Združenje bank Slovenije

Kreditna kartica

Kreditna kartica – potrdilo (praviloma v obliki plastične izkaznice), s katerim izdajatelj potrjuje, da bo plačal terjatev tretjih partnerjev (prodajalcev…) do imetnika kreditne kartice.

Izdajatelji kreditnih kartic so praviloma banke in podobne ustanove.

Imetnik kreditne kartice ob nakupu ali opravljeni storitvi samo podpiše potrdilo o plačilu oziroma v večini primerov vtipka svojo osebno (PIN) števiko. S tem računa še ni plačal. Nastane kreditno razmerje. Račun poravna izdajatelj kreditne kartice, z imetnikom kartice pa občasno (praviloma mesečno) poravnava terjatve.

Za razliko od kreditnih kartic so v praksi tudi debetne kartice za katere pa je značilno, da se ob uporabi preverja stanje na računu imetnika debetne kartice, da se plačilo izvede preko elektronskega terminala in da je račun imetnika kartice obremenjen takoj ob njeni uporabi.