Združenje bank Slovenije

Bazična točka

Enota mere, s katero se izražajo majhne razlike v obrestni meri, deviznih tečajih ali donosih na obveznice. Ena bazična točka pomeni stotinko odstotka. Tako npr. razlika v obrestni meri med 4,36 in 4,58 odstotka znaša 22 bazičnih točk.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI