Združenje bank Slovenije

Certificirani ček

Ček, pri katerem banka jamči za unovčenje do zneska, natisnjenega na čeku. Namenjen je plačevanju blaga in storitev v večjih zneskih z enim čekom. Znesek, ki je natisnjen na čeku, je lahko neomejeno velik.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI