Združenje bank Slovenije

Kreditno plačilo SEPA

Kreditno plačilo SEPA je plačilo, ki ga odredi plačnik v breme svojega računa ter ga pošlje v izvršitev svojemu ponudniku plačilnih storitev.