Združenje bank Slovenije

EBRD ‒ European Bank for Reconstruction and Development

Kratica za Evropsko banko za obnovo in razvoj. Ustanovljena je bila leta 1991 z namenom podpore tranzicijskemu procesu v nekdanjih centralnoplanskih gospodarstvih. Slovenija je članica EBRD od avgusta 1992.