Združenje bank Slovenije

Emisija, izdaja

Zbiranje dolgoročnih finančnih sredstev z izdajanjem vrednostnih papirjev (obveznic, delnic).