Združenje bank Slovenije

ESCB - Evropski sistem centralnih bank

ESCB sestavljajo Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU ne glede na to, ali so sprejele evro ali ne.