Združenje bank Slovenije

eSociala

Informacijski sistem, katerega namen je hitro in pravilno odločanje v zvezi s pravicami iz javnih sredstev, zmanjševanje možnosti napak in prevar ter večja preglednost nad dodeljenimi sredstvi.