Združenje bank Slovenije

Shema kreditnih plačil

Shema plačil, ki opredeljuje pravila in postopke za kreditna plačila v evrih. Opredeljuje tudi minimalno raven storitve in časovni okvir, v katerem morajo finančne institucije, ki sodelujejo v shemi, izvršiti kreditna plačila.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI