Združenje bank Slovenije

Ček

Pisni nalog, s katerim izdajatelj (komitent banke) pooblasti banko, naj prinašalcu pravilno izpolnjenega in podpisanega čeka izplača na njem zapisano vsoto v breme izdajateljevega računa. Poslovanje s čeki je v Sloveniji zakonsko urejeno z Zakonom o čeku.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI