Združenje bank Slovenije

Nepremičnina

Prostorsko odmerjen del zemeljske površine skupaj z vsemi sestavinami. Sestavni del nepremičnine so tudi vse njene sestavine, kar pomeni, da so vsi objekti in zgradbe na zemljišču, nad ali pod njim sestavina nepremičnine.