Združenje bank Slovenije

Nominalna vrednost

Nominalna vrednost pri delnicah označuje delež v osnovnem kapitalu, pri dolžniških vrednostnih papirjih pa vsoto, ki se imetniku vrednostnega papirja obrestuje in vrne ob dospelosti terjatve. Poenostavljeno bi lahko zapisali, da nominalna vrednost pri delnicah pomeni velikost posameznega deleža v celotnem osnovnem kapitalu d.d. in je pravzaprav znesek, napisan na delnici.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI