Združenje bank Slovenije

Čezmejna plačilna transakcija

Čezmejno nakazilo je nakazilo denarja čez mejo, vendar med državami članicami EU.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI