Združenje bank Slovenije

Proračun

Načrt prihodkov in odhodkov za določeno obdobje.