Združenje bank Slovenije

Projektno financiranje

Posebna oblika financiranja dolgoročnih projektov, večinoma s področja infrastrukture, telekomunikacij, energetike ipd. Praviloma gre za financiranje večjih novih projektov ali obsežnejših razširitev zmogljivosti, kjer se za zavarovanje kreditov in investicij upoštevajo predvsem načrtovani prihodnji prihodki po izvedbi projekta in premoženje podjetja, ki izvaja projekt.