Združenje bank Slovenije

Rentabilnost

Razmerje med dobičkom in vloženimi sredstvi. Z rentabilnostjo merimo uspeh ali neuspeh naložbe kapitala oz. uporabe sredstev.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI