Združenje bank Slovenije

Špekulacija

Ravnanje, ki je usmerjeno v pridobivanje dobička na temelju pričakovanih cenovnih razlik. V bančnem svetu se ta izraz pojavlja pri poslovanju z vrednostnimi papirji, tujimi valutami, nepremičninami.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI