Združenje bank Slovenije

Zlato

Ena najmanj tveganih naložb. Je mednarodna valuta in ima vlogo ohranjanja vrednosti.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI