Združenje bank Slovenije

Aktuar

Oseba, ki je specializirana za ocenjevanje tveganja in verjetnosti nastanka pozitivnih ali negativnih dogodkov, ki lahko vplivajo na prihodnje poslovanje. Danes je to naziv za zavarovalniškega strokovnjaka za preračunavanje rentabilnosti zavarovanj in premij. To zahteva od aktuarja dobro poznavanje matematičnih, statističnih in informacijskih orodij. Zato se za aktuarja pogosto uporablja tudi naziv zavarovalniški matematik.