Združenje bank Slovenije

Apreciacija

Apreciacija kapitala je povečanje vrednosti kapitala v določenem obdobju.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI