Združenje bank Slovenije

Aval

Poroštvo, dano s podpisom na menici, menično poroštvo.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI