Združenje bank Slovenije

Dovoljena prekoračitev

Dovoljena prekoračitev (okvirni kredit) pomeni možnost koriščenja kratkoročnih kreditov, ki jih banke odobravajo svojim komitentom. To pomeni, da kreditno sposobna oseba lahko avtomatično koristi določen znesek sredstev, ki presega njegova dejanska sredstva. Najbolj pogosta oblika je redni ali izredni limit na transakcijskem računu posameznika.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI