Združenje bank Slovenije

Institucionalni vlagatelj

Velik profesionalni vlagatelj, kot npr. zavarovalnica, pokojninski sklad, banka itd., ki premoženje nalaga v investicijske portfelje.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI