Združenje bank Slovenije

Terminska pogodba

Pogodba o nakupu ali prodaji (oziroma izročitvi) določenega zneska (ali števila) finančnih instrumentov oziroma blaga, ki bo dobavljeno kasneje, pri čemer se cena določi na dan, ko je terminska pogodba sklenjena.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI