Združenje bank Slovenije

Upokojenski račun

Vrsta osebnega transakcijskega računa, namenjena posameznikom, ki so upokojeni in katerih stalni vir dohodka je pokojnina. Praviloma so upokojenski računi stroškovno ugodnejši od transakcijskih računov posameznikov, ki so redno zaposleni ali prejemajo dohodek iz opravljanja dejavnosti .
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI