Združenje bank Slovenije

Datum poslovnega dogodka

Temeljna računovodska predpostavka, ki pomeni, da se poslovni dogodki pripoznajo, ko so zapisani v računovodske razvide in poročani v račun.