Združenje bank Slovenije

Davek od obresti

Davek, s katerim se obdavčuje vsako nadomestilo, ki ne pomeni vračila glavnice iz finančnega dolžniškega razmerja ali dogovora, ki se nanaša nanj. Višino davčne stopnje določa Zakon o dohodnini. Pri varčevanjih, daljših od enega leta, se stranka odloči, ali bo davek na obresti plačevala za vsako leto posebej (razmejitev obresti) ali v enkratnem znesku ob koncu varčevanja. Davek od obresti se ne plača od obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu.